Systemy sygnalizacji pożarowej SSP

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

Celem Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej jest automatyczne wykrycie pożaru w obiektach i wokół nich, we wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie ludzi znajdujących się w obiekcie.

Powiadamianie może odbywać się poprzez:ROP 4001 napis pozar 0 2

  • włączenie urządzeń alarmowych w obiekcie,
  • nadawanie komunikatów ostrzegawczych przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • przekazanie sygnału alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej,

Instalacja sygnalizacji pożarowej może również przekazywać sygnały inicjujące odpowiednie działanie innych systemów lub urządzeń, których celem działania jest:

  • zapewnienie właściwych warunków i organizacji ewakuacji,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru,
  • uruchomienie automatycznego gaszenia,

Ogólnie ujmując, celem instalacji sygnalizacji pożaru jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

Naszym klientom oferujemy profesjonalny serwis Instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej 24h/7.

polon alfa new   logo esser   neues dh logo ariteckNE63296LOGO