Hydranty, Przeglądy hydrantów

Nasza firma wykonuje badania sieci hydrantowych, badania hydrantów, oraz badania ciśnieniowe węży pożarniczych.

•  Badania hydrantów wewnętrznych DN25, DN33, DN52,

•  Badania hydrantów zewnętrznych DN80, DN100, DN150,

kresaf

•  Badania ciśnieniowe węży pożarniczych

Po każdym wykonanym badaniu hydrantu, zostanie Państwu przekazany protokół zawierający:

• Wykaz z lokalizacjami hydrantów,

•  Wykaz przeprowadzonych czynności serwisowych,

• Wykresy ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego, oraz wydajności,

Oferujemy również:

  • zawory hydrantowe,
  • łączniki, przełączniki,
  • pokrywy, nasady,
  • węże pożarnicze,
  • skrzynki hydrantowe,
  • klucze,
  • akcesoria do hydrantów,