Ocena Zagrożenia Wybuchem OZW/ DZPW

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których musi dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji.

Zajmujemy się wykonywaniem opracowań:

  • Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem
  • Oceny zagrożenia wybuchem