Outsourcing

Zajmujemy się obsługą obiektów w ramach outsourcingu (stały nadzór nad obiektem) :

– analizy stanu ochrony przeciwpożarowej,

– szkolenia pracowników (teoretyczne i praktyczne z użyciem gaśnic, hydrantów),

audyt-czerwony

– pomoc w opracowywaniu procedur,

– próbne ewakuacje z budynków,

– testy i kontrole urządzeń np. pompownie pożarowe, systemy sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, systemy detekcji itd.,

– nadzór instalacji tryskaczowych (certyfikat VdS i CFPA),

– przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych,

– sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i aktualizacje dokumentów,

– audyty stanu ochrony przeciwpożarowej budynków,

– doradztwo,

– reprezentowanie przed organami PSP,

– udział w audytach ubezpieczycieli,

– opracowywanie ulotek i plakatów promujących bezpieczeństwo pożarowe,

Proponujemy Państwu sprawdzenie obiektu pod względem stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas audytów sprawdzamy m.in :

  • stan przestrzegania przez pracowników przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • stan urzadzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie (bramy, dzrzwi, instalacje SSP itd.)
  • poprawność wykonania dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • poprawność działania urzadzeń takich jak: hydranty, SSP, systemy detekcji,

Po przeprowadzeniu audytu wystwiamy obszerny protokół z wykrytymi nieprawidłościami, zwierajacy zaproponowane przez ekspertów rozwiazania poprawiajace stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie