Przepusty instalacyjne

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych (przejść instalacyjnych) w ścianach i stropach stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe.

• Kanałów wentylacyjnych i przejść kablowych

• Instalacji sanitarnych

Wykonujemy również zabezpieczenia i impregnacje:

• Drewna i konstrukcji drewnianych

• Konstrukcji stalowych

• Wykładzin i tkanin

• Szczelin dylatacyjnych