Systemy sygnalizacji pożarowej SSP

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

Celem Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej jest automatyczne wykrycie pożaru w obiektach i wokół nich, we wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie ludzi znajdujących się w obiekcie.

ROP 4001 napis pozar 0 2

Powiadamianie może odbywać się poprzez:

 • włączenie urządzeń alarmowych w obiekcie,
 • nadawanie komunikatów ostrzegawczych przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • przekazanie sygnału alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej,

Instalacja sygnalizacji pożarowej może również przekazywać sygnały inicjujące odpowiednie działanie innych systemów lub urządzeń, których celem działania jest:

 • zapewnienie właściwych warunków i organizacji ewakuacji,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru,
 • uruchomienie automatycznego gaszenia,

Ogólnie ujmując, celem instalacji sygnalizacji pożaru jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

Naszym klientom oferujemy profesjonalny serwis Instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej 24h/7.

Posiadamy certyfikaty następujących producentów:

 • Polon-Alfa
 • Schrack Seconet
 • Bosch
 • Esser
 • UTC
 • Aritech
 • D+H