Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe z użycia gaśnic i hydrantów

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zleceniodawcy, nasi pracownicy badają wszystkie zainstalowane u Państwa urządzenia przeciwpożarowe po czym według nich ustalają dokładny przebieg szkoleń,po to aby przygotować pracowników do sprawnej ewakuacji oraz podejmowania szybkich działań ostrzegających i ratujących życie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • 11751859 826599410722819 1888012284872876712 n Szybkiej i skutecznej ewakuacji z obiektu,
  •  Ochrony przeciwpożarowej (ogólnie),
  •  Uruchamiania i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego*
  •  Profesjonalne szkolenie ewakuacji z obiektu **

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfika

*podczas tego szkolenia każdy Państwa pracownik może podejść i ugasić gaśnicą kontrolowany przez nas ogień

** w szkoleniu wykorzystywany jest generator dymu dzięki czemu możemy dokładnie odwzorować warunki panujące w pomieszczeniach/ korytarzach podczas pożaru. Przyjmujemy do realizacji różne typy scenariusza np. powrót do zakładu w maskach po ranną osobę. Wygenerowany dym jest bez zapachu, posiada wszystkie certyfikaty, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Znika po ok. 15 min przy przewietrzaniu pomieszczeń.


Symulator zadymionego pomieszczenia

Nasza firma w celu urozmaicenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oferuje Państwu szkolenia z użyciem Symulatora – namiotu 6x3m.

Namiot został wyposażony w następujące urządzenia:

  • System Sygnalizacji Pożarowej (ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki dymu, sygnalizatory),
  • Gaśnice i znaki ewakuacyjne,
  • Generator dymu,
  • Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie odwzorować w namiocie warunki panujące podczas pożaru na drogach ewakuacyjnych. Namiot jest wypełniany gęstym dymem (bezpiecznym dla ludzi), wejście pracowników do takiego tunelu uzmysławia w jakich warunkach mogą się znaleźć.

Przykładowy przebieg szkolenia z wykorzystaniem symulatora pożaru:

– Część teoretyczna (do ustalenia),

– Pracownik wchodzi do zadymionego namiotu z włączonym alarmem systemu SSP (zbija ROP),

– Porusza się zgodnie ze wskazaniami znaków ewakuacyjnych,

– Odnajduje gaśnice i wchodzi z namiotu,

– Gasi ogień w wannie szkoleniowej,

Symulator pożaru jest również ciekawym urozmaiceniem podczas imprez firmowych, pikników BHP oraz innych Eventów.